ઔધોગિક નીતિ 2020 । Aapna Mudda Aapni Vaat | આપણા મુદ્દા આપણી વાત । 08-08-2020


27 Views        5     1


Source - DD News Gujarati, Published on - 08 Aug 2020 05:42 pm

ચર્ચા વિશેષજ્ઞ: 1) ડૉ. રાગિન શાહ ડાયરેક્ટર જનરલ, સ્વર્ણિમ સ્ટાર્ટઅપ યુનિવર્સિટી 2) વિષ્ણુ પટેલ ઉદ્યોગપતિ 3) વી.પી.

.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 11/11/2020